Bestuur en toezicht

  1. Home
  2. Over Eddee
  3. Bestuur en toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door Nathan Gorter.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Eddee Zorggroep houdt toezicht op verschillende aspecten van de organisatie, waaronder de koersontwikkeling, financiële gezondheid, risicobeheersing en de uitvoering van de strategie. Ze zorgen er ook voor dat de verschillende belangen binnen de organisatie voldoende gewaarborgd zijn.

Carole: ‘Eddee is cliëntgericht, dat vind ik heel mooi’

Toezichthouder Carole van de Logt nam begin 2024 afscheid van Eddee. Zij was jarenlang betrokken, eerst in de klankbordgroep, later in de Raad van Commissarissen. ‘Mijn tijd bij Eddee kan ik samenvatten in twee woorden: Ontwikkeling en groei. Dat geldt zowel voor de organisatie als voor mezelf.’ Lees Caroles verhaal. 

De leden van de Raad

De leden van de Raad van Commissarissen hebben verschillende achtergronden en expertise, maar delen de missie en visie van Eddee Zorggroep. Ze willen bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie en het bieden van goede zorg.

Direct zelf aanmelden