Over Eddee

  1. Home
  2. Over Eddee

Eddee biedt zorg aan volwassenen, jongeren en kinderen.

Eddee is een christelijke hulpverleningsorganisatie. Eddee heeft kantoor in Hendrik Ido Ambacht en biedt zorg in de regio Zuid-Holland. Eddee is een fonetische verschrijving van ‘aider’, wat Frans is voor ‘helpen’.

Eddee is in 2007 gestart vanuit de vraag van een jongere met psychiatrische problematiek voor een stimulerende, professionele en persoonlijke omgeving om te kunnen logeren. Met de groei en ontwikkeling van EZG is steeds de behoefte van een cliënt leidend (geweest).

Onze passie is het zien en creëren van kansen en mogelijkheden. We gaan niet uit van problemen maar van uitdagingen. We zoeken naar kansen in situaties. En in de begeleiding leggen we de nadruk juist op de kwaliteiten en competenties, want mensen met een diagnose of beperking hebben mogelijkheden waar we op aan kunnen sluiten. Deze kwaliteiten willen we naar boven halen zodat we de zelfredzaamheid vergroten. In het gezin, op school, op het werk en in de vrije tijd. Deze positieve benadering is vaak een verademing. Daarnaast zien we mogelijkheden om veilige kaders aan te brengen middels structuren en vaste afspraken. Op die manier kunnen escalaties worden voorkomen.

We gaan graag net een stapje verder. We lezen tussen de regels door, zoeken iets uit, bellen even terug, komen ’s avonds langs. Onze mentaliteit is te vatten in de zin: ‘‘ja’ is het antwoord; wat is de vraag?‘. Ook een moeilijk gesprek gaan we niet uit de weg.

Ontwikkeling van Eddee Zorggroep in de tijd

Het lijkt erop dat Eddee Zorggroep door de jaren heen niet alleen is gegroeid in omvang, maar ook in de breedte van de diensten die we aanbieden. Dit alles terwijl de kernwaarden van zelfregie, talentontwikkeling en het accepteren van uitdagingen centraal blijven staan.

We zijn in ontwikkeling en in de groei

Nieuwe Projecten & Verhuizing

Met projecten als Place4Me, JHOS (Jeugdhulp Op School), een fusie met Nitzana & huisvesten van TaDaiMah lijkt de focus te liggen op innovatie en het uitbreiden van de impact. Ons kantoor is verhuisd naar Hendrik-Ido-Ambacht.

2021 -2023

Hendrik-Ido-Ambacht

De pandemie was een uitdaging voor iedereen

Corona & Gezinshuizen

Het toevoegen van gezinshuizen en thuiszorg laat flexibiliteit en aanpassingsvermogen zien. De thuiszorgactiviteiten zijn in verband met de pandemie, ondergebracht bij een andere zorgaanbieder.

2020

Dordrecht

Uitbreiding van diensten

BW Extramuraal

Uitbreiding van de diensten, inclusief extramurale woonmogelijkheden omdat dit voor enkele cliënten noodzakelijk was voor het verbreden van groei in zelfregie en talentontwikkeling.

2017

Dordrecht

De overgang van AWBZ & PGB

Transitie & Verhuizing

De overgang van AWBZ & PGB naar gemeenten was een grote verandering. De verhuizing naar Dordrecht en de start van Eddee SAMEN, logeerhuis de Ark, lijken gericht op het behouden van de kernwaarden en zorgcontinuïteit.

2015

Dordrecht

HKZ Jeugdzorg & Wtzi-certificeringen

Organisatie aanpassing & formalisering

Het behalen van HKZ Jeugdzorg & Wtzi-certificeringen toont professionalisering. Omvang van 90 cliënten & aanstelling Raad van Toezicht: Met een flinke groei in cliënten en een Raad van Toezicht wordt de organisatie volwassener, maar het risico op het verliezen van de persoonlijke aanpak neemt toe.

2010

Zwijndrecht

Hoe het begon

Logeren & Begeleiding Jeugd

De focus op logeren en individuele begeleiding voor jongeren onder de 18 laat zien dat er vanaf het begin een sterke nadruk lag op zelfregie en talentontwikkeling. Kleine organisatie van 10 cliënten en PGB: Met een bescheiden start van 10 cliënten en financiering via PGB, was er ruimte voor persoonlijke aandacht en maatwerk.

2007

Zwijndrecht

Direct zelf aanmelden