Toezichthouder Carole: ‘Ik vind het ontzettend mooi om te delen vanuit mijn eigen ervaring.’

‘Eddee is cliëntgericht, dat vind ik heel mooi.'

Carole van de Logt neemt afscheid van Eddee. Zij was jarenlang betrokken bij Eddee, eerst in de klankbordgroep en later in de Raad van Toezicht. ‘Mijn tijd bij Eddee kan ik samenvatten in twee woorden: Ontwikkeling en groei. Dat geldt zowel voor de organisatie als voor mezelf. Eddee staat open voor nieuwe dingen.’ 

‘Eddee is cliëntgericht, dat vind ik heel mooi,’ vertelt Carole. ‘Er wordt altijd met de cliënt meegedacht, hoe ingewikkeld de situatie ook is. Het is niet ‘u vraagt, wij draaien’. Eddee is deskundig en geeft ook eerlijk aan als een cliënt op een andere plek beter kan worden geholpen, maar de vraag van de cliënt is altijd leidend. Dat is ontzettend kostbaar.’ 

Carole houdt niet van stilzitten. Ze werkt als manager, adviseur, toezichthouder en coach op het snijvlak van bestuur, zorg en onderwijs. Zo is ze bijvoorbeeld manager bij de opleiding voor verpleegkundigen en begeleidt ze huisartsen in opleiding. Carole: ‘Het is voor mij belangrijk dat ik een maatschappelijke bijdrage kan leveren. Ik vind het mooi om de kennis en ervaring die ik door de jaren heb opgedaan te delen met anderen.’

Klankbordgroep 

‘Eddee startte eigenlijk als vriendendienst. Vrienden van Nathan en Arianne Gorter vroegen hen om hulp bij de opvang van hun kind. Daaruit ontstond een kleine logeerinstantie die uitgroeide tot de zorgorganisatie die Eddee nu is,’ vertelt Carole. ‘Mijn werk voor Eddee begon allemaal met een kopje koffie en een gevulde koek,’ zegt ze lachend. Zij stond aan de wieg van de Raad van Toezicht van Eddee, toen ze een paar jaar na de oprichting werd gevraagd voor de klankbordgroep.

Een boeiende taak

De Raad van Toezicht is een orgaan dat toezicht houdt op het bestuur van de organisatie. Carole vindt haar werk als toezichthouder ontzettend boeiend. ‘Het is gaaf om met de bestuurder en de medewerkers in gesprek te zijn en te ontdekken waar zij behoefte aan hebben. Het is zo mooi om de groei in een organisatie te zien en deze kritisch te mogen volgen. Bovendien hebben we een prettige samenwerking binnen de raad zelf.’ 

‘Ik ben in mijn tijd bij Eddee zelf ook gegroeid, bijvoorbeeld toen ik gevraagd werd als voorzitter. ‘Kan ik het wel?’ vroeg ik me af. Het was voor mij heel spannend.’ De voorzittersrol bleek haar op het lijf geschreven. ‘Het is waardevol om zo’n positieve impact te hebben. Het bestuur nam ons als raad heel serieus en er werd echt geluisterd.’  

Tijd voor iets anders

Een lid van een Raad van Toezicht mag maximaal twee keer een termijn van vier jaar in dezelfde raad zitten. Daarom is het voor Carole tijd om afscheid te nemen als toezichthouder van Eddee. ‘Ik vind het werk als toezichthouder ontzettend leuk om te doen, dus ik ga er zeker in verder bij andere organisaties. Mijn wens voor Eddee is dat het een gezonde organisatie mag blijven. Op dit moment is Eddee bezig met het herijken van de missie, visie en de organisatiestructuur. Ik vind het mooi dat hier tijd en aandacht aan gegeven wordt. Het is zo belangrijk dat je als organisatie kritisch naar jezelf kan blijven kijken. Ik wens de medewerkers veel plezier en passie toe in hun werk. Ik blijf in elk geval betrokken als ambassadeur!’ Lees meer over Carole van de Logt. 

Carole van de Logt, toezichthouder bij Eddee Zorggroep

Carole: 'Als Raad van Toezicht vorm je een klankbord voor het bestuur.’

Wat doet een Raad van Toezicht?

‘De Raad van Toezicht houdt in de gaten of de organisatie zich houdt aan haar eigen doelstellingen,’ legt Carole van de Logt uit. ‘We zorgen dat de continuïteit van de zorg niet in gevaar komt. Daarbij kun je denken aan onderwerpen zoals personeel, financiën, kwaliteit en veiligheid. Als Raad van Toezicht moet je goed het verschil in de gaten houden tussen toezicht houden en managen. Het is niet aan de raad om te sturen. Onze taak is om het bestuur kritisch te bevragen en te signaleren als dingen niet goed gaan.’  

Een klankbord

Als voorbeeld noemt Carole de periode waarin de corona-maatregelen veel impact hadden op de zorg. ‘Corona overkwam ons allemaal. Medewerkers vielen uit en de financiën waren onzeker. Voor de Raad van Toezicht was het even zoeken hoe we het bestuur van Eddee zo goed mogelijk konden helpen. Zonder in de weg te lopen, bijvoorbeeld door informatie te eisen die het bestuur op dat moment ook niet had. We waren betrokken en belangstellend, zonder mee te sturen. Zo vormden we als raad een echt klankbord voor het bestuur.’ 

Direct zelf aanmelden