Vaktherapie jeugd

  1. Home
  2. Jeugd
  3. Vaktherapie

Bij vaktherapie worden problemen aangepakt door te doen, te bewegen, uit te beelden, te tekenen en te spelen.

Er zijn verschillende vormen. Eddee werkt hiervoor samen met verschillende vaktherapeuten die ieder weer hun eigen werkwijze hebben.

Beschikking van het jeugdteam van de gemeente waar je woont, of een verwijzing van de huisarts. Met een verwijzing van de huisarts kun je maximaal 30 uur terecht. Is verlenging nodig, dan is een verwijzing van het jeugdteam nodig. Met de indicatie kun je je aanmelden via Eddee of rechtstreeks bij de vaktherapeut; op hun site lees je meer over hoe het aanmelden dan werkt.

Praktijk Anders-Om
Speltherapie

Door de speltherapie in de speelkamer kan je kind nieuwe ervaringen beleven en daardoor nieuwe inzichten verwerven. Bijvoorbeeld om nare gebeurtenissen te verwerken, leren om te gaan met emoties zoals boosheid en verdriet en negatief zelfbeeld, en sociale problemen aan te pakken zoals in de omgang met anderen. Meestal is de speltherapie individueel, soms met andere kinderen, afhankelijk van wat passend is bij uw kind.

Voor kinderen tussen +/- 4 en 14 jaar oud, in de regio Zuid Holland Zuid.

Praktijk Anders-Om Dordrecht. 

Praktijk Verder met Verf
Creatieve therapie

Je kind gaat aan de slag met allerlei beeldend materiaal zoals klei, papier, krijt en verf. De oefeningen worden afgestemd op het niveau van het kind en op de hulpvraag. Het beeldend materiaal helpt het kind met vertellen. Samen met de creatief therapeut leert je kind over zichzelf en gaat zich sterker voelen.

Voor alle leeftijden (via Eddee alleen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar), in de regio Zuid Holland Zuid.

Manon Kindertherapie
Psychomotorische kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie sluit aan bij dat wat een kind van nature al graag doet en kan: bewegen en spelen! Beweging en spel geven kinderen een manier om uit te drukken wat zij vaak met woorden niet duidelijk kunnen maken. Via spel en beweging werken kinderen vrijwel onbewust aan de problemen. Waar nodig en mogelijk werken we juist wel aan een stukje bewustwording van gedrag. Het doel is om de vastgelopen ontwikkeling weer in beweging te krijgen.

Voor kinderen tussen +/- 4 en 12 jaar oud die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien, in de regio Zuid Holland Zuid.

Hier en Nu
Speltherapie

Tijdens het spelen kunnen kinderen de wereld om hen heen verkennen, zichzelf ten opzichte van de ander wegzetten en zichzelf uiten waardoor het spel letterlijk en figuurlijk gebruikt wordt als ‘taal’ van het kind. Speltherapie sluit volledig aan op de belevingswereld van het kind. Het biedt een kind de mogelijkheid om op eigen tempo en binnen eigen grenzen de ruimte in te nemen om emoties te uiten, te kunnen ont- en opladen en op eigen manier te kunnen ontwikkelen. Op het moment dat jouw kind speltherapie volgt zit daar ook ouderbegeleiding bij. Om de 6 weken vindt er een oudergesprek plaats met beide ouders waarin het kind centraal staat. Daarnaast is er de ruimte om specifieke opvoedingsvragen te bespreken. Alleen bij uitzonderingen, bijvoorbeeld bij complexe echtscheidingen, is er de mogelijkheid om aparte ouderbegeleidingsmomenten in te plannen.

Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar op het moment dat de ontwikkeling van het kind stagneert door ingrijpende gebeurtenissen, emotionele- en/of sociale problemen, in de regio Zuid Holland Zuid.

Hier en Nu therapie Dordrecht. 

Buutvrij
Psychomotorische therapie

Al bewegend, spelend en pratend op zoek naar hoe uw kind zich weer verder ontwikkelt en minder last ervaart van zijn/haar klachten. Je wordt uitgenodigd om je te verstoppen als je wilt, maar ook om je weer te laten zien. Zowel van buiten als van binnen. Samen ontdekken we wat jou bezig houdt en wat je nodig hebt om je verder te ontwikkelen.

Voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar, in de regio Zuid Holland Zuid.

Buutvrij Dordrecht. 

Direct zelf aanmelden