Cliëntenraad Eddee Zorggroep

  1. Home
  2. Over Eddee
  3. Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Eddee Zorggroep speelt een actieve rol in het adviseren en inspireren van de organisatie.

De raad denkt mee over hoe het zorgaanbod waardevol ontwikkeld en vernieuwd kan worden. De raad bestaat uit cliënten, familieleden of betrokkenen van cliënten en komt vier keer per jaar bij elkaar. Twee van deze bijeenkomsten zijn gericht op het vernieuwen van het zorgaanbod, en de andere twee zijn voor wettelijk vereiste advisering op beleidsstukken.

De Cliëntenraad heeft ook een aantal specifieke taken:

  • Meedenken over het huidige zorgaanbod
  • Inspireren en adviseren voor het ontwikkelen en vernieuwen van het zorgaanbod
  • Advies geven over te nemen besluiten
  • Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten en hun vertegenwoordigers
  • De impact van het beleid op de versterking van het diverse zorgaanbod

Ze staan open voor tips, advies of opmerkingen van cliënten of hun vertegenwoordigers. Op dit moment zijn ze ook op zoek naar nieuwe leden om de raad te versterken. Tips, vragen of belangstelling om bij te dragen aan de cliëntenraad kun je laten weten via info@eddee.nl.

Direct zelf aanmelden