Compliment en klacht

  1. Home
  2. Praktisch
  3. Compliment en klacht

Eddee Zorggroep hecht veel waarde aan feedback van cliënten.

Als je tevreden bent over de begeleiding, kun je dit direct aan je hulpverlener laten weten. Een compliment wordt erg gewaardeerd.

Als je ergens niet tevreden over bent, staat Eddee Zorggroep open voor een gesprek om de onvrede weg te nemen en eventueel onze manier van werken te verbeteren. Als het gesprek met de medewerker niet tot een oplossing leidt, kun je contact opnemen met de teamcoördinator. Mocht dat ook niet helpen, dan kun je een officiële, schriftelijke klacht indienen. Dit kan per brief, of per email (klachten@eddee.nl). Je ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging en binnen vier weken een reactie op je klacht. Voor advies over wat je kunt doen met je onvrede, of voor ondersteuning bij het indienen van je klacht kun je terecht bij Erisietsmisgegaan.nl.

Als we er met elkaar niet naar tevredenheid uitkomen dan kun je je klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Dit kan via Erisietsmisgegaan.nl of middels een brief of email (klachten@eddee.nl) gericht aan de geschillencommissie. De klacht moet binnen een half jaar na de gebeurtenis zijn gemeld. De ontvangst wordt bevestigd en je wordt geïnformeerd over de vervolgstappen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

Om over onze zorgverlening in vertrouwen te kunnen spreken met iemand van búiten Eddee, kun je altijd praten met één van de vertrouwenspersonen via JeugdStem (kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders). Wat doet een vertrouwenspersoon:

  • Informatie en advies geven over je rechten.
  • Langskomen bij kinderen en jongeren in een instelling of gezinshuis.
  • Helpen bij het opstellen en indienen van een klacht.

Direct zelf aanmelden