Gezinshuizen

  1. Home
  2. Samenwerken
  3. Gezinshuizen

Een huiselijke omgeving waar kinderen en jongeren kunnen opgroeien.

De kinderen en jongeren krijgen opvoeding, ondersteuning en zorg van gezinshuisouders waarbij minstens één ouder professionele ervaring heeft met de zorg voor kinderen. In een gezinshuis wonen gemiddeld 3 tot 6 kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen. Onze gezinshuizen hebben elk hun eigen identiteit en ook hun eigen expertise, zoals hechting & trauma, ASS en licht verstandelijke beperking.

Voor kinderen en jongeren tot 21 jaar die niet kunnen opgroeien in de eigen thuissituatie, en ook niet in een pleeggezin omdat er intensieve/specialistische zorg nodig is, maar voor wie een gezinsomgeving wel de beste plek is. (Langer verblijf in een gezinshuis is mogelijk als vorm van ‘verlengde jeugdhulp’ van 21 tot 23 jaar).

We hebben op dit moment drie gezinshuizen in Dordrecht, één in Leerdam en één in Papendrecht. Ook werken we samen met een gezinshuis in Brandwijk.

Voor een vrijwillige plaatsing in een gezinshuis is een beschikking van het jeugdteam van de gemeente nodig. Bij een gedwongen plaatsing bepaalt de jeugdbescherming of een plaatsing in een gezinshuis nodig is. Een beschikking van de gemeente is dan niet nodig.
Is er een ondertoezichtstelling? Dan is voor een plaatsing in een gezinshuis ook een machtiging uithuisplaatsing van de kinderrechter nodig. De kinderrechter legt in de machtiging meestal ook de hulpvorm vast.

In een gezinshuis woon je voor lange tijd; daarom is er minder vaak een plekje vrij. Bel ons gerust voor de mogelijkheden van dit moment.

Direct zelf aanmelden