Partner worden als gezinshuis

  1. Home
  2. Partner Gezinshuizen

Eddee heeft een partnerprogramma ontwikkeld om zelfstandige gezinshuizen te ondersteunen.

Hierdoor kan de aandacht volledig uitgaan naar goede zorg voor de kinderen en jongeren. Gezinshuisouders werken nauw samen met de professionals van Eddee en maken intensief gebruik van onze faciliteiten en expertise.

De ondersteuning bestaat o.a. uit:

  • Expertise ondersteuning door de gedragsdeskundigen van Eddee
  • Ondersteuning in een robuuste financiële huishouding
  • Elektronisch cliëntdossier dat samenwerking ondersteunt en basis biedt voor rechtmatige zorg en kwaliteitscontroles
  • Deelname in het HKZ kwaliteitscertificaat van Eddee

Elk gezinshuis heeft zijn eigen ‘kleur’ en expertise. Ze richten zich op kinderen en jongeren voor wie opgroeien in de eigen thuissituatie of in een pleeggezin niet mogelijk is. De expertise kan variëren van hechting & trauma tot ASS en LVB. Ook is er ruimte voor een algemeen of identiteit gebonden opvoedklimaat.

Als je geïnteresseerd bent in deze samenwerking of overweegt je aan te sluiten als zelfstandig gezinshuis, nodigen we je graag uit om contact met ons te leggen.

Direct zelf aanmelden