Zakelijke gegevens van Eddee Zorggroep

Een aantal zakelijke gegevens van Eddee Zorggroep op een rijtje.

De jaarrekening van Eddee Zorggroep wordt jaarlijks gepubliceerd op jaarverantwoordingzorg.nl.

Eddee voert een kwaliteitsmanagementsysteem en verbetert voortdurend de kwaliteit van de zorg en de manier waarop we dat bieden. Eddee Zorggroep is HKZ gecertificeerd en voldoet aan de eisen van het certificatieschema HKZ Zorg en Welzijn, met de toepassingsgebieden geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Kamer van Koophandel: 50137689
Instellingsnummer (WTZI): 9514
AGB code: 72727397, algemeen en zorgkantoor VGZ
AGB code: 72727458, zorgkantoor CZ
Fiscaal nummer: NL822565493B01
Bank: NL59 RABO 0129 4790 55

Direct zelf aanmelden