Behandeling jeugd-GGZ

  1. Home
  2. Jeugd
  3. Behandeling

Kortdurende, doelgerichte behandeling die is bedoeld om snel resultaat te boeken (basis GGZ).

Het gaat om zo’n 10 tot 15 sessies en bestaat bijvoorbeeld uit gesprekstherapie, training of andere vormen van creatieve zorg. Enkele gebruikte methodieken zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Het doel is om snel en effectief in te grijpen bij psychische problemen, zodat deze niet escaleren en het kind zo snel mogelijk weer optimaal kan functioneren. Als meer nodig blijkt te zijn, dan kan een huisarts, jeugdbeschermer of het team van de gemeente doorverwijzen naar specialistische GGZ.

Voor kinderen met lichte tot matige psychische problemen, in de regio Zuid Holland Zuid en Midden-Holland. Een diagnose is niet vereist.

Op ons kantoor in Hendrik Ido Ambacht of op kantoor van een van onze samenwerkingspartners. 

In overleg met de behandelaar.

Beschikking van het jeugdteam van de gemeente waar je woont, of van je huisarts.

Direct zelf aanmelden